Administracja Spółki w Kętach, przy ul. Błonie 17
– pracuje w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00

Wytwarzający: MZK Sp. z o.o. w Kętach
Udostępniający: 2021-01-05 12:43:53 przez Katarzyna Niemczyk