Andrzej Socha - Prezes Zarządu

Maria Mętel - Główna Księgowa

Alina Zawadzka - specjalista ds. kadr

Henryk Piekiełko - Kierownik Działu Przewozów Pasażerskich

Monika Rus - Z-ca Kierownika Działu Przewozów Pasażerskich

Wiesław Czarnik- Kierownik Działu Utrzymania Ruchu i Zaplecza Technicznego

Wytwarzający: Andrzej Socha
Udostępniający: 2017-04-05 11:27:17 przez Katarzyna Niemczyk