1. Opłatę za przejazd autobusami MZK sp. z o.o. w Kętach wnosi się poprzez zakup miesięcznego, skasowanie biletu okresowego / jednorazowego, niezwłocznie po wejściu do autobusu, zakup biletu jednorazowego u kierowcy i jego niezwłoczne skasowanie.
   
 2. Do przejazdu autobusami MZK sp. z o.o. w Kętach uprawniają: ważny bilet i/lub dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, wyszczególnione na stronie internetoiwej w zakładce cennik.
   
 3. Kontrole biletów i dokumentów uprawniających do przejazdu autobusami MZK sp. z o.o. w Kętach, wykonują kontrolerzy biletowi wyposażeni w identyfikatory służbowe, umieszczone w widocznym miejscu.
  Do kontroli biletów upoważnienie są również kierowcy autobusów MZK sp. z o.o. w Kętach.
   
 4. Przebywający w autobusie pasażer zobowiązany jest do posiadania i okazywania kontrolerowi ważnych biletów oraz dokumentów uprawiających do przejazdu.

  Wzory legitymacji służbowych kontrolerów:
  1. kontrolera – pracownika MZK sp. z o.o. w Kętach >>więcej>>
  2. kontrolera – pracownika firmy „ Vector Controls „ sp. z o.o. z/s w Tychach >>więcej>>

  Dane teleadresowe firmy „ Vector Controls” sp. z o.o. :
  43-100 Tychy, ul. Budowlanych 30
  Dział Kontroli: (32) 445-33-40
  Biuro obsługi Pasażera: (32) 511-329-329
  www.vector-controls.pl
  email: biuro@vector-controls.pl

 

Skargi, odwołania i reklamacje.

 1. Skargi dotyczące kontroli biletów/dokumentów uprawniających do przejazdów oraz odwołania od nałożonych opłat dodatkowych, można składać osobiście lub pisemnie w siedzibie MZK sp. z o.o. w Kętach, ul Błonie 17, w Dziale Przewozów Pasażerskich, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 – 14:30.
   
 2. Skargi i wnioski składane anonimowo nie są rozpatrywane.
   
 3. Decyzja MZK sp. z o.o. w Kętach w sprawie odwołań od nałożonych opłat dodatkowych jest ostateczna.
   
 4. Skargi, reklamacje i uwagi dotyczące świadczonych przez Spółkę usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, mogą być przesyłane na adres: Międzygminny Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. , 32-650 Kęty, ul. Błonie 17 , email: biuro@mzk-kety.bls.pl
Wytwarzający: MZK Sp. z o.o. w Kętach
Udostępniający: 2017-04-12 09:25:35 przez Katarzyna Niemczyk