Plan postępowań w roku 2017, o udzielenie zamówienia przez MZK sp. z o.o. w Kętach do realizacji w 2018r. (zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych - dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.)

 

Lp. Przedmiot zamowienia Rodzaj zamówienia
(dostawa, usługa, roboty budowlane)
Szczunkowa wartość
zamówienia

(netto w zł)
Planowany tryb
udzielenia zamówienia
Planowany termin
wszczęcia postępowania
1
Dostawa oleju napędowego
 
Dostawa 800 000,00 Przetarg nieograniczony Październik/Listopad 2017
2 Ubezpieczenie komunikacyjne majątku i środków transportu
(w tym: taboru autobusowego)
Usługa 85 000,00 Przetarg ograniczony w trybie
zapytania o cenę
Październik/Listopad 2017

 

Prezes Zarządu
Andrzej Socha

 

 

 

Wytwarzający: Andrzej Socha
Udostępniający: 2017-04-12 11:49:22 przez Katarzyna Niemczyk