Przedmiotem podstawowej działalności Spółki - jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, na rzecz Gmin – Wspólników spółki oraz Gmin - stron porozumienia międzygminnego, z dnia 08.07.2014 r. wraz z aneksem nr. 1 z dnia 27.12.2016r. do przedmiotowego porozumienia.

Stronami w/w porozumienia międzygminnego są trzy Gminy – Wspólnicy spółki tj. Kęty, Andrychów i Porąbka oraz Gmina Osiek.

Ponad 90 % działalności Spółki, stanowią usługi objęte zakresem działalności podstawowej, powierzone Spółce przez Gminy – Wspólników spółki.

Ponadto spółka świadczy na zasadach komercyjnych:

  1. usługi przewozowe o charakterze specjalnym i okazjonalnym na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego, szkół, przedszkoli, klubów sportowych i innych instytucji gminnych z terenu Gmin Wspólników spółki oraz Gmin: Osiek, Kozy, Wilamowice itp. oraz na zlecenie osób fizycznych,
  2. inne usługi:
  • mycia autobusów, samochodów ciężarowy i osobowych
  • mechaniczne ( w zakresie konserwacji i napraw taboru autobusowego ),
  • dzierżawy powierzchni parkingowych i warsztatowych itp.
Wytwarzający: Andrzej Socha
Udostępniający: 2017-04-05 11:21:41 przez Katarzyna Niemczyk