Przedmiotem podstawowej działalności Spółki - jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, na rzecz Gmin – Wspólników spółki oraz Gmin - stron porozumień międzygminnych.

Ponad 90 % działalności Spółki, stanowią usługi objęte zakresem działalności podstawowej, powierzone Spółce przez Gminy – Wspólników spółki.

Ponadto spółka świadczy na zasadach komercyjnych:

  1. usługi przewozowe o charakterze specjalnym i okazjonalnym na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego, szkół, przedszkoli, klubów sportowych i innych instytucji gminnych z terenu Gmin Wspólników spółki oraz Gmin: Osiek, Kozy, Wilamowice itp. oraz na zlecenie osób fizycznych,
  2. inne usługi:
  • mycia autobusów, samochodów ciężarowy i osobowych
  • mechaniczne ( w zakresie konserwacji i napraw taboru autobusowego ),
  • dzierżawy powierzchni parkingowych i warsztatowych itp.
Wytwarzający: MZK Sp. z o.o. w Kętach
Udostępniający: 2019-10-04 14:12:36 przez Katarzyna Niemczyk