1. schemat organizacyjny Spółki >> więcej>>
   
 2. organy Spółki

Organami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników, w skład którego wchodzą Wspólnicy Spółki.
  Gminę Kęty reprezentuje Burmistrz Gminy Kęty - Krzysztof Jan Klęczar
  Gminę Porąbka reprezentuje Wójt Gminy Porąbka - Paweł Zemanek
   
 2. Rada Nadzorcza, w składzie:
  Przewodniczący - Mirosław Michalski
  Sekretarz - Marek Małysa
  Członek - Katarzyna Kusak - Domańska
   
 3. Zarząd (jednoosobowy):

Prezes Zarządu - Monika Rus
 

Wytwarzający: MZK Sp. z o.o. w Kętach
Udostępniający: 2019-10-04 10:59:45 przez Katarzyna Niemczyk