1. schemat organizacyjny Spółki >> więcej>>
   
 2. organy Spółki

Organami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników, w skład którego wchodzą Burmistrzowie i Wójtowie Gmin – Wspólników Spółki:
  Burmistrz Gminy Kęty - Krzysztof Jan Klęczar
  Burmistrz Gminy Andrychów - Tomasz Żak
  Wójt Gminy Porąbka - Czesław Bułka
   
 2. Rada Nadzorcza, w składzie:
  Przewodniczący - Mirosław Michalski
  Sekretarz - Marek Małysa
  Członek - Bogumił Horak
  W/w skład Rady Nadzorczej, został powołany uchwałą nr 8/2016r. z dnia 08.06.2016r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK sp. z o.o. w Kętach, na kolejną 3 – letnią kadencję.
   
 3. Zarząd (jednoosobowy):

Prezes Zarządu - Andrzej Socha
Andrzej Socha został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu MZK sp. z o. w Kętach – w wyniku ogłoszonego przez Radę Nadzorczą , postępowania konkursowego - z dniem 01.10.2010r. W dniu 08.06.2016r. Rada Nadzorcza spółki, uchwałą nr 6/2016, powołała Andrzeja Sochę, na stanowisko Prezesa Zarządu spółki, na kolejną 3 letnią kadencję.

Wytwarzający: Andrzej Socha
Udostępniający: 2017-04-12 08:34:39 przez Katarzyna Niemczyk