MZK sp. z o.o. w Kętach, została zawiązana przez 3 Gminy: Kęty, Andrychów i Porąbkę , na mocy aktu założycielskiego - akt notarialny Rep. A, nr 1656/1995 ) z dnia 13.12.1995 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi:
850 000 zł i dzieli się na 850 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł / 1 udział:

 


Struktura kapitału podstawowego
 
Wspólnicy  Nominalna wartość
udziałów 
( w zł )
 Udział w kapitale
podstawowym 
( w % )
Udział głosów 
( w % )

Gmina Kęty
 
701 000,00 82,47 82,47

Gmina Porąbka
 
149 000,00 17,53 17,53

Razem
 
850 000,00 100,0

100,0

 

 

 

Wytwarzający: MZK Sp. z o.o. w Kętach
Udostępniający: 2019-10-04 10:56:33 przez Katarzyna Niemczyk