MZK sp. z o.o. w Kętach, została zawiązana przez 3 Gminy: Kęty, Andrychów i Porąbkę , na mocy aktu założycielskiego - akt notarialny Rep. A, nr 1656/1995 ) z dnia 13.12.1995 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi:
850 000 zł i dzieli się na 850 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł / 1 udział:

 


Struktura kapitału podstawowego
 
Udziałowcy  Nominalna wartość
udziałów 
( w zł )
 Udział w kapitale
podstawowym 
( w % )
Udział głosów 
( w % )

Gmina Kęty
 
358 000,00 42,1 42,1

Gmina Andrychów
     
343 000,00 40,3 40,3

Gmina Porąbka
 
149 000,00 17,6 17,6

Razem
 
850 000,00 100,0

100,0

 

 

 

Wytwarzający: Andrzej Socha
Udostępniający: 2017-04-12 11:29:00 przez Katarzyna Niemczyk