W Spółce działa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Kierowców Autobusowych

Zarząd:
Przewodniczący: Dariusz Maryniarczyk
V-ce przewodniczący:  Piotr Janosz
Skarbnik: Monika Ozimina
Sekretarz: Marek Kowalski
Członek: Adam Wojak

Wytwarzający: Andrzej Socha
Udostępniający: 2018-06-07 13:46:04 przez Katarzyna Niemczyk