W Spółce działa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Kierowców Autobusowych

Zarząd:
Przewodniczący: Marek Harat
V-ce przewodniczący:  Bogusław Wesołowski
Skarbnik: Monika Ozimina
Członek: Edward Jarosz

Wytwarzający: Andrzej Socha
Udostępniający: 2017-03-22 13:43:03 przez Katarzyna Niemczyk